Bildiriler – Kalite politikası

 

Kaliteyi, şirketimizin iç ve dış pazarlarda uzun dönemdeki varlığını, gelişmesini ve verimliliğini sağlamak için en önemli yönetim aracı olarak görüyoruz. Misyonumuz, vizyonumuz, kalite tanımımız, kalite hedeflerimiz ve kalite ilkelerimiz, bir bütün halinde "KALİTE POLİTİKAMIZ" ı oluşturuyor.

 

1. Misyonumuz
Pazarın talebi doğrultusunda, yeni teknolojileri Doğu ve Batı mentalitesini kullanarak geliştiren ve ürünleri uluslararası piyasalarca kabul gören Yenen, akaryakıt ve alternatif yakıt dağıtım şirketleri için bir ekipman üreticisidir.

İnsanlara duyduğumuz sevgi ve saygı, ve müşterilerimizin uzun dönemli tatminini sağlayan kalite inancımız misyonumuzu destekleyen değerlerimizdir.

 

2. Vizyonumuz
Yenen'in uluslararası pazarlarda amacı, yenilikçi ve yüksek kalitede ürünler sunarak alternatif yakıt dağıtım şirketlerinin ve ekipman tedarikçilerinin önemli bir iş ortağı olmaktır.

İç pazarda ise amacımız, akaryakıt ve alternatif yakıt dağıtım şirketlerine, istasyon ağları için "Proje Yönetimi" ve "Anlaşmalı Bakım" hizmeti sunan bir şirket haline gelmektir.

 

3. Kalite Tanımımız
Bizce kalite, ürün ve hizmetlerimizin, müşterilerimizin ihtiyaçlarını onları memnun etmekten öte, "mest" edecek seviyede ve makul bulacakları fiyatla karşılama özelliğidir.

 

4. Kalite Hedeflerimiz

a. Ürün ve hizmetlerimizin kalite tanımımıza uygun özellikleri taşımalarını sağlamak. Bu özelliklerin sürekliliğini ve tekrarlanabilirliğini güvence altına almak.

b. Ürünlerimizin ve hizmetlerimizin ulusal ve uluslararası yasalar, standartlar ve şartnamelerde belirtilen teknik özelliklere ve emniyet şartlarına uygunluğunu sağlamak.

c. Kalite hedeflerimizi gerçekleştirebilmek ve sürekliliğini güvence altına almak için ISO9001:2000 standardına uygun olarak müşteri odaklı kalite yönetimi sistemini kurmak.

    Bu sistemi etkin şekilde çalıştırmak, düzenli olarak gözden geçirmek ve sürekli olarak iyileştirmek.

 

5. Kalite İlkelerimiz

a. Bütün çalışmalarımızda müşterilerimizin ihtiyaç, beklenti ve çıkarlarını asıl kriter olarak alırız. Tüm çalışanlarımız başarılarının müşterilerimizin en üst seviyede tatmin olmasına bağlı

    olduğuna inanırlar ve bu konuda sürekli eğitilirler.

b. "Kontrol edilen" değil "üretilen" kaliteye ulşmaya çalışırız.

c.  Kaliteyi "Süreç Yönetimi" yaklaşımıyla elde etmeye çalışırız.

d.  Ürün ve hizmetlerimizin kalitesini ancak hayatın genel kalitesini yükselterek elde edebileceğimizi kabul ederiz. Bunu sağlamak için insan ve çevre sevgisini şirket kültürü haline

     getirmeye çalışırız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önceki sayfa

Anasayfa

Dil

Tarihçe

Bildiriler

İletişim

Site kullanım şartları

© 2005 Yenen Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.