Bildiriler- Sağlık, emniyet, çevre

 

Yenen SEÇ Politikasının amacı, misyonumuzu yerine getirirken insanları ve çevreyi korumak ve geliştirmektir. Yöneticilerimiz SEÇ politikasını en önemli yönetim aracı olarak kabul eder. Ayrıca çalışanlarımız, bu politikanın öngördüğü prosedürleri ve talimatları öğrenir ve çalışmalarında uygular. SEÇ politikamızın anahatları aşağıdaki gibi özetlenebilir.

 

 • Kazaların önlenmesi için proaktif önlemlerin alınması,

 • Kaza olması halinde ortaya çıkabilecek olumsuz sonuçların en aza indirilmesi için reaktif önlemlerin hazırlanması,

 • Kazaların kaydedilmesi ve bunlardan anlamlı ve yararlı sonuçlar çıkarılması,

 • SEÇ iç denetim uygulaması

 • SEÇ sorumlusunun yetki, görev ve sorumluluklarının tanımlanması,

 • SEÇ eğitiminin planlanması ve uygulanması,

 • Müşterilerimizin SEÇ politika ve hedeflerinin iyi anlaşılması ve gereklerinin yapılması,

 • Faaliyetlerimizin sonucunda oluşan atıkların kontrol edilmesi ve çevresel etkilenmenin en aza indirilmesi,

 • Kaynakların ve enerjinin optimum kullanılması,

 • Geliştireceğimiz yeni iş alanlarının ve projelerin çevreyi koruyucu ve geliştirici nitelikte olması

 • Çalışma ortamlarımızın iş sağlığı şartlarına uygun hale getirilmesi, bakımı ve geliştirilmesi.

 

Hepimiz yukarıda belirtilen SEÇ politikamıza uygun davranacağımızı taahhüt ederiz.

 

Genel Müdür                                                                                 SEÇ Komite Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önceki sayfa

Anasayfa

Dil

Tarihçe

Bildiriler

İletişim

Site kullanım şartları

© 2005 Yenen Mühendislik. Tüm hakları saklıdır.